Op- en overslag

Op- en overslag

Onze locatie op de Vondelingenplaat beschikt over een kade van 530 meter lengte en kent een waterdiepte van circa 10 meter – NAP. Deze is gunstig gelegen op de as van de vaarwegen Oude- en Nieuwe Maas. Zee- en  binnenvaartschepen kunnen op een zeer efficiëntie wijze geladen en gelost worden. Door met deze faciliteit transport over water mogelijk te maken dragen wij substantieel  bij aan het beperken van de CO2 uitstoot.

Op het 33 hectare grote terrein kunnen wij perfect inspelen op de behoeftes van onze klanten doordat wij grote stromen te recyclen materialen in een korte tijd in opslag kunnen nemen.

Overzicht van materialen die wij accepteren:

  • Teerhoudend asfalt
  • Teerhoudend bouw– en sloopafval
  • Teerhoudend en bitumineus dakleer
  • Thermisch te reinigen grond
  • Divers mineraal bouw- en sloopaval
  • Fundatiemateriaal

Op- en overslag