Het TAG reinigingsproces

Het reinigingsproces van teerhoudend asfalt

Teerhoudend asfalt bestaat uit de grondstoffen zand, granulaat, vulstof en  teer als  bindmiddel. Door verhitting bij een hoge temperatuur wordt het teer volledig vernietigd en worden de daarbij vrijkomende rookgassen gereinigd. Wat overblijft is ECO zand, ECO granulaat en ECO vulstof.

1. Voorbewerking van het asfalt
Het teerhoudende asfalt dat vrijkomt bij de reconstructie van wegen wordt per schip of per vrachtauto aangevoerd bij REKO. Het teerhoudende asfalt wordt in een breker verkleind tot teerhoudend asfaltgranulaat (TAG). Hierna kan het reinigingsproces beginnen.

2. Verbrandingstrommels
Het teerhoudend asfalt wordt in een roterende verbrandingstrommels gevoerd. Aan de voorzijde van de trommel bevindt zich een brander die het materiaal verhit tot een temperatuur van 850 tot 1000 °C. Bij deze temperatuur worden alle aanwezige verontreinigingen volledig verwijderd.

3. Koelproces
Na de verbrandingstrommel heeft het gereinigde materiaal een hoge temperatuur. Dit materiaal wordt door middel van koude lucht gekoeld. De daarbij opgewarmde buitenlucht wordt  als verbrandingslucht teruggevoerd naar het begin van de verbrandingstrommel. Op deze wijze wordt de bij het koelen opgewarmde buitenluchtnuttig gebruikt, wat zorgt voor een lager gasverbruik in de installatie.

4. Reinigen van de vrijkomende rookgassen
De rookgassen, die vrijkomen bij het verbrandingsproces, worden ontdaan van fijne stofdeeltjes, stikstofoxide en zwaveloxide. De reiniging van de rookgassen die vrijkomen bij het thermisch reinigen van teerhoudend asfalt is een technologisch geavanceerd proces.

5. Naverbrander en energieterugwinning
In de naverbrander worden de vrijgekomen rookgassen nogmaals verhit. De hete gassen worden vervolgens door een boiler gevoerd waarin ze hun warmte overdragen en waarmee stoom wordt geproduceerd. De stoom wordt door een stoomturbine geleid en drijft vervolgens een generator aan die de energie omzet in elektriciteit. De opgewekte elektriciteit van beide reinigers is ruimschoots voldoende om een stad met ca. 100.000 inwoners van elektriciteit te voorzien. De installaties hebben tevens de mogelijkheid om warmte te leveren ten behoeve van bijvoorbeeld stadsverwarming.

6. Ontstoffingsfilters
Na koeling worden de gassen ontdaan van stof. Het bij deze filters vrijkomende stof, wordt als gecertificeerde vulstof verkocht onder de naam ECO filler en wordt toegepast in de beton- en asfaltindustrie.

7. DeNOx (katalysator)
Na de ontstoffing worden de gassen door een DeNOx installatie geleid. Stikstofoxide in de rookgassen wordt via deze installatie omgezet in het onschadelijke atmosferische stikstof (N2) en zuurstof.

8. Gaswasser
Koolteer heeft een hoog zwavelgehalte. Bij verbranding hiervan ontstaat zwaveloxide. Als laatste stap in het proces worden de rookgassen daarom behandeld in een zogenaamde gaswasser. Door de gassen te wassen met water waarin kalk is opgelost, wordt de aanwezige zwaveloxide via een chemische reactie omgezet naar gips. Dit gips wordt in een pers ontdaan van het aanwezige vocht waarna het geschikt is voor hoogwaardige toepassing in diverse bouwproducten.

9. Controle
Elke fase van het reinigingsproces wordt in een centrale controlekamer gecontroleerd en aangestuurd. Dit is een waarborg voor een kwalitatief hoogwaardig eindproduct en tevens een zekerheid dat er geen overschrijding van de emissies plaatsvindt en dat daarmee voldaan wordt aan de gestelde milieueisen.

10. Circulaire economie
Na het doorlopen van het thermisch reinigingsproces worden alle materialen weer voor 100 % ingezet als hoogwaardige grondstoffen voor de bouw. Er blijven geen reststromen over. Ons doel is om uit teerhoudend asfalt hoogwaardige grondstoffen te produceren die telkens opnieuw kunnen worden gebruikt in de asfalt- en de betonindustrie. Hiermee is de grondstoffenkringloop volledig gesloten, er zijn geen reststromen waarvoor geen hoogwaardige bestemming is.

Reiniging van teerhoudend asfalt