Thermische reiniging van teerhoudend asfalt

Thermische reiniging van teerhoudend asfalt

Sinds 2001 is  hergebruik van teerhoudend asfalt niet meer toegestaan. De Nederlandse overheid wil teerhoudend asfalt definitief uit ‘de keten’ verwijderen. Ook in de ons omringende landen zien we deze ontwikkeling. Het thermisch reinigen van teerhoudend asfalt is in het landelijk afvalbeheerplan opgenomen als minimum standaard. In de praktijk betekent dit dat het vrijkomende teerhoudende asfalt thermisch gereinigd moet worden. REKO heeft op basis hiervan een reinigingstechniek ontwikkeld die niet alleen het asfalt van de daarin aanwezige schadelijke stoffen reinigt maar hieruit ook waardevolle hoogwaardige grondstoffen produceert en tevens met een hoog rendement de energie die vrijkomt benut voor warmtelevering en elektriciteitsproductie. Door deze productiewijze wordt de kringloop gesloten. De producten ECO filler, ECO zand 0/4 en ECO granulaat 2/8 en 8/16 worden vervolgens afgezet in de markt van de asfalt- en betonindustrie.

Met onze productiecapaciteit van 1,8 miljoen ton op jaarbasis is REKO een belangrijke speler in de grondstoffenmarkt voor de bouw. Meer weten over ons TAG reinigingsproces? Bekijk dan hier het reinigingsproces stap-voor-stap.

Circulaire economie, vermindering CO2-emissie en uitfasering zorgwekkende stoffen

Bij de verwerking van oud asfalt verbinden steeds meer Europese landen strengere eisen op het gebied van duurzaamheid aan de  verwerking van teerhoudend asfalt. Thermische reiniging beantwoordt geheel aan die duurzaamheidseisen.

Immers worden zeer zorgwekkende stoffen volledig vernietigd en daarmee geheel uitgefaseerd uit de kringloop van hoogwaardige toepassingen van minerale grondstoffen. Voorts worden de uit het proces vrijkomende grondstoffen hoogwaardig toegepast als vervanger van primaire grondstoffen in de productie van asfalt en beton.
Daarnaast wordt de uit het teerhoudend asfalt vrijkomende energie-inhoud gebruikt voor de productie van stoom waarmee vervolgens elektriciteit wordt opgewekt in een stoomturbine en waarmee tevens kan worden voorzien in de levering van warmte aan een warmtenet.

Het thermisch reinigingsproces bij REKO levert geen reststromen op waarvoor geen markt bestaat. Het levert ook geen stromen op die laagwaardig worden hergebruikt. Alles wordt volledig nuttig toegepast als hoogwaardige grondstof en als duurzame energie.

Opdrachtgevers van REKO weten door middel van een door REKO afgegeven verklaring dat het uit hun projecten vrijkomende teerhoudend asfalt thermisch is gereinigd en dat zij daarmee invulling geven aan circulair ketenbeheer en een vermindering van de CO2-uitstoot.

Economie en ecologie

Door een speciaal ontwikkeld thermisch reinigingsprocedé voor teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) bij zeer hoge temperatuur, is REKO als enige bedrijf in staat om steenachtig teer- of bitumen houdend afval te verwerken tot hoogwaardige grondstoffen. Deze worden geleverd in de vorm van schone, gecertificeerde eindproducten, zoals zand, grind, vulstoffen en gips. Voor asfalt-, beton-, grond-, weg-, en waterbouwbedrijven vormen deze producten een economisch én ecologisch voordelig alternatief. De eindproducten van REKO worden tegen concurrerende prijzen aangeboden, waardoor de druk op natuurlijke grondstoffen wordt verlaagd. Bovendien komt er tijdens het reinigingsprocedé veel warmte vrij, die wordt ingezet voor de opwekking van elektriciteit en levering van warmte voor stadsverwarming.

Wij hebben het Fraunhofer-instituut onderzoek laten doen naar de duurzaamheidsaspecten van ons verwerkingsproces. Het rapport treft u hier aan. Deze rapportage geeft een goed inzicht in de CO2- emissiereductie door ons thermisch reinigingsproces.