Recycling BSA

Recycling BSA

In lijn met het beleid van de overheid, dat erop gericht is om zoveel mogelijk bouw- en sloopafval nuttig her te gebruiken, heeft Recycling Kombinatie REKO op de Vondelingenplaat geïnvesteerd in de grootste en meest innovatieve Hazemag breker van Europa. Met een capaciteit van ca 1.000 ton per uur kunnen wij grote stromen minerale afvalstoffen breken. Aansluitend wordt het gebroken materiaal ontdaan van ijzer en organische restfracties en gezeefd in de door de klant gewenste korrelgrootte. Hiermee is REKO in staat om hoogwaardige gecertificeerde grondstoffen te produceren die hun weg vinden naar de wegenbouw, asfalt- en betonmortelindustrie. Ons aannamebeleid past geheel in ons “leidmotief” waarin wij stellen dat wij alleen minerale stromen accepteren die wij 100% kunnen recyclen. Uitputting van delfstoffen en de aantasting van het landschap versterken het streven van Recycling Kombinatie REKO om BSA optimaal te recyclen en in te zetten als secundaire bouw- en grondstof.