Diensten

Diensten

Al onze diensten zijn volledig afgestemd op ons “leidmotief” om minerale afvalstoffen voor 100 % te recyclen tot hoogwaardige grondstoffen voor o.a. toepassing in de asfaltindustrie, betonindustrie en de grond-, weg-, en waterbouw.

In 2000 is er geïnvesteerd in de grootste en meest innovatieve puinbreker van Europa. Met een capaciteit zijn 1.000 ton per uur zijn wij in staat grote volumes minerale afvalstromen om te zetten naar de diverse gecertificeerde grondstofstromen.

Om invulling te geven aan het overheidsbeleid om teerhoudend asfalt definitief uit de keten te halen is in 2006 de thermische TAG reinigingsinstallatie in gebruik genomen. Op jaarbasis kunnen we 750.000 ton met PAK’s verontreinigd asfalt reinigen en als “nuttige toepassing” inzetten als primaire grondstof in de asfalt- en betonindustrie.
Bij de renovaties van platte daken komen grote stromen teerhoudende en bitumineuze dakbedekking vrij. Deze stroom gevaarlijk afval wordt bij Recycling Kombinatie Reko gemengd met het TAG en ook als nuttige toepassing ingezet als grondstof in de asfalt- en betonindustrie.

Tijdens het reinigingsproces van het TAG zetten wij de vrijkomende warmte om in stoom en produceren op deze wijze elektriciteit. De Megawatts die wij niet zelf nodig hebben leveren wij aan de bedrijven in onze directe omgeving.

Door onze unieke ligging aan grootscheeps vaartwater verzorgen wij op- en overlag voor diverse marktpartijen.