ECO granulaten

ECO Granulaten

ECO granulaten zijn in twee gradaties beschikbaar: 2/8 mm en 8/16 mm. Het grote voordeel van deze ECO granulaten is dat ze geproduceerd worden uit afvalstromen die uit de renovatie van ons wegennet afkomstig zijn en daardoor nauwelijks of geen milieubelasting veroorzaken. Een groot deel van de grondstoffenbehoefte voor de bouw is afkomstig uit de ons omringende landen. Door de inzet van ECO granulaten is minder primair materiaal nodig, wat vervolgens bijdraagt aan vermindering van de CO2-emissie.

Door de toepassing van deze ECO granulaten zijn onze relaties in staat de LCA/MKI van hun producten substantieel positief te beïnvloeden.