Dakleer/ Roofing

Dakleer/ Roofing

Naast teerhoudend asfalt verwerkt  REKO  ook teermastiek en dakleer op een hoogwaardige wijze.

Teermastiek of dakleer bevat in veel gevallen polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). In de thermische reinigingsinstallatie worden deze PAK’s volledig vernietigd door verbranding bij hoge temperatuur.

De bij dit verbrandingsproces vrijkomende hete rookgassen worden net als bij de verwerking van teerhoudend asfalt benut om stoom en elektriciteit op te wekken en worden daarna gereinigd in het rookgasreiniging systeem. De in het teermastiek en dakleer aanwezige energie-inhoud geeft tevens een aanzienlijke besparing op het verbruik van aardgas dat nodig is voor de thermische reiniging van asfalt. De terugwinning van energie en het nuttige gebruik daarvan leidt tot een enorme CO2-emissie reductie.

Dakleer roofing