Granulaat

Betongranulaat

Bij het inzamelen wordt de mono stroom betonpuin gescheiden zodat wij in staat zijn hoogwaardig gecertificeerd betongranulaat te produceren.

Betongranulaat wordt vaak toegepast als funderingslaag in specifieke zwaar belaste wegenbouw-werken waar de sterkte van de weg en/of het terrein dit vereist (bijv. containerterminals). Verder kennen we ook toepassingen in betonmengsels als vervanger van primair grind.

Wij produceren de betongranulaten in de gradaties 0/16 mm, 0/31,5 mm en 16/31,5 mm.

Menggranulaat

De overheid heeft eind jaren zeventig van de vorige eeuw besloten dat beton- en metselwerkpuin (minerale bouw en sloop afvalstromen) niet meer op de stortplaats gestort mag worden. Dit was het startpunt voor de recycling van deze afvalstroom om hiervan weer producten te maken. REKO heeft voor de verwerking van deze afvalstroom de volledige equipement beschikbaar om op grote schaal hoogwaardige granulaten te produceren voor de wegenbouw.

Wij leveren deze menggranulaten in de gradaties 0/16 mm, 0/31,5 mm, 16/31,5 mm en 40+ mm.