Duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen

De Tweede Kamer heeft de Rijksoverheid verplicht om per 2010 100% duurzaam in te kopen. Rijkswaterstaat neemt deze duurzaamheidcriteria in haar bestekken voor de Grond-, Weg- en Waterbouw sector op.

Het Bestuur van Rijkswaterstaat heeft tevens vastgesteld dat duurzaamheid, en daarmee Duurzaam Inkopen, een verplicht onderdeel wordt van de Economisch Meest Voordelige Inschrijvingscriteria (EMVI criteria) binnen de aanbestedingen.

Op bladzijde 11 in de bijlage “Criteria voor duurzaam inkopen van Wegen versie 1.5” kunt u lezen hoe de overheid om wenst te gaan met TAG “teerhoudend asfalt” en invulling geeft aan een gesloten grondstofketen en de circulaire economie.

Download hier de “Criteria voor duurzaam inkopen van Wegen versie 1.5