Op- en Overslag

Op- en Overslag

Onze locatie op de Vondelingenplaat beschikt over een kade van 530 meter lengte en kent een waterdiepte van circa 10 meter – NAP. Deze is gunstig gelegen op de as van de vaarwegen Oude- en Nieuwe Maas. Zee- en  binnenvaartschepen kunnen op een zeer efficiëntie wijze geladen en gelost worden. Door met deze faciliteit transport over water mogelijk te maken dragen wij substantieel  bij aan het beperken van de CO2 uitstoot.

Op en Overslag

Op het 33 hectare grote terrein kunnen wij perfect inspelen op de behoeftes van onze klanten doordat wij grote stromen te recyclen materialen in een korte tijd in opslag kunnen nemen. Ook grote projecten die enorme volumes grondstoffen nodig hebben kunnen wij door onze breekcapaciteit van 1.000 ton per uur optimaal bedienen.

In 2010 is tevens geïnvesteerd in een grote overkapping – 425 meter lang en 120 meter breed – om zowel de inkomende als ook de uitgaande materialen ten behoeve van de asfaltcentrale en de thermische reiniger droog op te kunnen slaan om zodoende de gasbehoefte van onze klanten en onszelf te beperken. Ook dit draagt substantieel bij aan een lagere CO2 uitstoot.

Op en Overslag

Overzicht van materialen die wij accepteren:

  • Teerhoudend asfalt
  • Teerhoudend bouw– en sloopafval
  • Teerhoudend en bitumineus dakleer
  • Thermisch te reinigen grond
  • Divers mineraal bouw- en sloopaval
  • Fundatieslakken
  • Staal- en verbrandingsslakken
  • Dakgrind