Cradle to Cradle

Hergebruik van restproducten zonder kwaliteitsverlies

De grondleggers van het Cradle to Cradle principe, William McDonough en Michael Braungart, hebben met het concept: afval is voedsel, een nieuwe kijk gegeven op de kringloopgedachte.
Alle gebruikte materialen zouden na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Hierbij zou geen kwaliteitsverlies mogen zijn en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal zijn. Deze kringloop is dan compleet en…. afval is voedsel.

Recycling Kombinatie Reko geeft volledig invulling aan deze gedachte. Dit door minerale afvalstoffen, o.a. TAG (teerhoudend asfalt en dakleer), volledig in een hoogwaardig reinigingsproces te ontdoen van alle organische en anorganische verontreinigingen. Het hierbij vrijkomende ECO zand, ECO granulaat en ECO filler kunnen primaire grondstoffen binnen de asfalt- en betonindustrie 1-op-1 vervangen. Hiermee kan de kringloop van zand en grind volledig worden gesloten. Ook na dit tweede leven kunnen de dan weer te recyclen minerale afvalstromen opnieuw worden ingezet.
Toepassingen van producten en projecten waar onze ECO materialen zijn toepast kunt u vinden onder de kop “Projecten & Producten een 2de leven”