Betongranulaat

betongranulaten

Bij het inzamelen wordt de mono stroom betonpuin gescheiden zodat wij in staat zijn hoogwaardig gecertificeerd betongranulaat te produceren.

Betongranulaat wordt vaak toegepast als funderingslaag in specifieke zwaar belaste wegenbouw-werken waar de sterkte van de weg en/of het terrein dit vereist (bijv. containerterminals). Verder kennen we ook toepassingen in betonmengsels als vervanger van primair grind.

Wij produceren de betongranulaten in de gradaties 0/16 mm, 0/31,5 mm en 20/40 mm.

Betongranulaat