Bestektekst LAP2

Bestektekst

Om te voldoen aan het LAP2, waarin thermische verwerking van teerhoudend asfalt (TAG), gevolgd door nuttige toepassing, als minimum standaard is vermeld en om te voldoen aan de code MVW kunt u de volgende teksten in uw bestek opnemen.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde en erkende bewerkings- of verwerkingsinrichting in Nederland, voor de thermische reiniging van teerhoudende asfaltmaterialen (TAG). Indien u de code MVW als opdrachtgever nog niet heeft ondertekend, en u wilt voorkomen dat deze stroom verontreinigd materiaal naar het buitenland wordt geëxporteerd waar het niet gereinigd opnieuw in de keten wordt gebracht, kunt u dit alsnog hier ondertekenen:

http://www.crow.nl/vakgebieden/infrastructuur/wegbeheer/code-milieuverantwoord-wegbeheer

Ook voor de lijst van deelnemers aan deze code en het sanctiebeleid verwijzen wij u naar bovenstaande link.