Asfaltgranulaten

Asfaltgranulaat

Door onze centrale ligging in de Randstad krijgen wij vanuit de renovatie van het wegennet grote volumes bitumen asfalt (ook wel PR-asfalt genoemd) aangeleverd. Direct onder de frees vandaan of in grote brokken.
Omdat in dit asfalt geen teer aanwezig is kan dit, nadat deze afvalstroom is bewerkt in de breker, direct worden ingezet als grondstof voor nieuw asfalt. Hierbij wordt dan naast het hergebruik van het in het asfalt aanwezige zand en grind ook de aanwezige bitumen hergebruikt. Reko is in staat om aan asfaltmolens (asfaltmenginstallaties) asfaltgranulaat te leveren in de gradatie 0/20. Dit asfaltgranulaat is onderworpen aan de hoogste kwaliteitscontroles en wordt geleverd onder certificaat.

Asfaltgranulaat wordt onder andere afgenomen door de op de locatie van Reko aanwezige asfaltmolen APRR (Asfalt Productie Rotterdam Rijnmond). Deze installatie is op dit moment in staat om asfalt voor de wegenbouw te leveren dat voor 100 procent bestaat uit gerecyclede grondstoffen. Dus zonder gebruik te maken van primair zand en grind! Dit asfalt bestaat uit het door Reko geproduceerde asfaltgranulaat in combinatie met de in de thermische reiniger geproduceerde ECO granulaten.

Dus ook voor APRR geldt: VAN AFVAL TOT GRONDSTOF, SAMEN MET U DE JUISTE RECYCLING KOMBINATIE.

Een overzicht van bij onze producten horende certificaten en prestatieverklaringen vind je hier.

Asfaltgranulaat