Milieu

Milieu

Geen puin en TAG meer naar stortplaatsen maar 100% hergebruiken
Recycling van beton-, steenafval en (teerhoudend)asfalt voorkomt verdere aantasting van natuurlijke grondstoffen en beperkt het storten van puin op stortplaatsen tot een minimum. Ca. 30% van het afvalvolume van een gemiddelde stad bestaat uit puin; in gewicht uitgedrukt zelfs 50%! Het storten van puin op stortplaatsen is dus uit het oogpunt van aantasting van het milieu en het landschap ongewenst. Recycling van beton-, steenafval en ook (teerhoudend)asfalt is dus geen alternatief maar een absolute noodzaak o.a. vanwege het gebrek aan ruimte in Nederland. In het bijzonder omdat het dankzij de zorgvuldige productiemethoden van Reko mogelijk is deze stromen 100% te transformeren naar grondstoffen (granulaten en ECO granulaten) welke qua afmetingen, vorm en eigenschappen niet onderdoen voor primaire grondstoffen. In betonafval zit veelal ook ijzer verwerkt, deze stroom wordt zorgvuldig gescheiden en door ons afgezet naar de ijzerverwerkende industrie. Bij het zuiveren van de rookgassen binden we zwaveloxide met calciumhydroxide. Het product gips dat hierbij vrijkomt wordt ingezet als grondstof in de gips verwerkende industrie.

Milieu

Besparingen
Ook de besparing op transporten, terugdringen van de CO2 uitstoot, is voor het milieu – en uit kostenoverwegingen – een niet te onderschatten voordeel. Sommige primaire grondstoffen zoals steenslag en grind worden vanaf grindgroeven getransporteerd die soms honderden kilometers van ons land zijn gelegen. Dergelijke steen- en grindgroeven zorgen vaak ook voor een grote inbreuk op het landschap. Het totale recycle-proces van beton- en steenafval verbruikt minder energie dan nodig is voor het delven, breken, verwerken en transporteren van nieuw granulaat zoals steenslag en grind voor de asfalt- en beton industrie. Ondanks het feit dat tot voor kort beton- en steenafval tot afval werden gerekend omdat er geen betere alternatieven waren, voldoen gerecyclede (ECO) granulaten dankzij moderne productiemethodes en strenge kwaliteitseisen aan de hoogste kwaliteitsnormen.