ECO granulaten

ECO granulaten

ECO granulaten zijn in twee gradaties beschikbaar, 2/8 mm en 8/16 mm. Deze granulaten beschikken over dezelfde eigenschappen als waarover primair grind beschikt. Het grote voordeel van deze ECO granulaten is dat zij de natuur verder niet aantasten en toch beschikbaar komen, veelal vanuit de renovatie van ons wegennet. In Nederland is het Grensmaas project een van de laatste grote projecten waar grind wordt gewonnen, alle overige grindbehoeften worden voornamelijk vanuit Zwitserland, Duitsland en België ingevuld. Door de inzet van ECO granulaten voorkomt u dat de natuur niet verder wordt ontgonnen en er niet over grote afstanden met grondstoffen wordt gesleept. Ook dit draagt bij aan het verder beperken van de CO2 uitstoot.

Door de toepassing van deze ECO granulaten  zijn onze relaties in staat de LCA  van hun producten substantieel positief te beïnvloeden.

ECO Granulaat

ECO granulaten worden door ons competitief aan onze relaties aangeboden zodat zij, zonder dat zij de rekening bij de opdrachtgever leggen of zichzelf uit de markt prijzen. Onze relaties zijn in staat om verder invulling te geven aan het eigen MVO beleid, duurzaam in te kopen en verder te komen op de CO2 prestatieladder van ProRail.

Vele honderdduizenden tonnen ECO granulaat zijn inmiddels toepast in nieuwe asfaltwegen, vele betonwaren producten en bij de realisatie van nieuwe in het werk gestorte beton projecten.

Download hier onze productcertificaten.