ECO filler

ECO FillerECO filler

ECO filler is één van onze gecertificeerde producten die vrijkomt bij het thermisch reinigen van teerhoudend asfalt.  In de samenstelling van asfalt worden o.a. vliegassen en kalksteen melen toegepast. Tijdens het reinigingsproces ontstaan er rookgassen en koellucht om de mineralen te koelen. Beide bevatten veel fijne deeltjes. De Koellucht wordt door een keramisch filter gezogen waardoor het ECO filler grof (0/500 µm) afgescheiden wordt. De bij de verbranding vrijkomende rookgassen gaan, nadat zij in een naverbrander zijn ontdaan van alle verontreinigingen, door een doekenfilter. Hier wordt het ECO filler fijn (0/250 µm) afgescheiden.

Beide ECO filler producten beschikken over latent hydraulische eigenschappen. In combinatie met diverse cement types dragen zij bij aan de sterkte ontwikkeling. De ECO filler producten zijn onlangs opgenomen in de BRL 1804.

Portland klinkers worden in vele cementsoorten toegepast. Wereldwijd veroorzaakt de winning en de productie van deze klinkers ca. 5% van de totale CO2 uitstoot. ECO filler kent geen CO2 uitstoot. Indien u de overtollige kilo’s cement, die u mogelijk in uw betonmortelmengselontwerp op moet nemen om aan het juiste percentage fijne delen te komen,  kunt vervangen door ECO filler dan bent u in staat uw opdrachtgever een duurzamer product aan te bieden tegen een zeer competitieve prijs.

ECO filler is dan ook een gecertificeerd duurzaam product dat u kunt inzetten als vulstof voor het produceren van asfalt en beton.

In april is de BRL 1804, BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO® PRODUCTCERTIFICAAT OF KOMO® ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR VULSTOF VOOR TOEPASSING IN BETON EN MORTEL afgerond. Deze beoordelingsrichtlijn is benodigd om onze ECO filler producten te kunnen certificeren voor de toepassing in de betonmortel industrie.

Download hier onze productcertificaten.