Asphaltverarbeitung

Thermische reiniging van teerhoudend asfalt

Sinds 2001 is  hergebruik van teerhoudend asfalt niet meer toegestaan. De Nederlandse overheid wil teerhoudend asfalt definitief uit ‘de keten’ verwijderen. Het thermisch reinigen van teerhoudend asfalt is in het landelijk afvalbeheerplan opgenomen als minimum standaard. In de praktijk betekent dit dat het vrijkomende teerhoudende asfalt thermisch gereinigd moet worden. Reko heeft op basis hiervan een reinigingstechniek ontwikkeld die niet alleen het asfalt van de daarin aanwezige schadelijke stoffen reinigt maar hieruit ook waardevolle hoogwaardige grondstoffen produceert en tevens met een hoog rendement de energie die vrijkomt benut voor warmtelevering en elektriciteitsproductie. Door deze productiewijze wordt de kringloop gesloten. De producten ECO fillers, ECO zand 0/2 en ECO granulaat 2/8 en 8/16 worden vervolgens afgezet in de markt van de asfalt- en betonindustrie.

Met onze productiecapaciteit van 1,8 miljoen ton op jaarbasis is Reko een belangrijke speler in de grondstoffenmarkt voor de bouw. Meer weten over ons TAG reinigingsproces? Bekijk dan hier het reinigingsproces stap-voor-stap.

Circulaire economie, vermindering CO2-emissie en uitfasering zorgwekkende stoffen

Bei der Verarbeitung von altem Asphalt stellen immer mehr europäische Länder im Hinblick auf die Kreislaufwirtschaft strenge Anforderungen an das Verarbeitungsverfahren und die Produktionsketten. Die thermische Reinigung erfüllt diese Nachhaltigkeitsanforderungen.

Die Auftraggeber von Reko wissen aufgrund der Zertifikate, dass ihr teerhaltiger Asphalt thermisch gereinigt ist und sie somit dem zirkulären Lieferkettenmanagement und der Reduktion der CO2-Emissionen Gestalt verleihen.

Het thermisch reinigingsproces bij Reko levert geen reststromen op waarvoor geen markt bestaat, het levert ook geen stromen op die laagwaardig worden hergebruikt. Alles wordt volledig nuttig toegepast als hoogwaardige grondstof en als duurzame energie.

Opdrachtgevers van Reko weten door middel van een door Reko afgegeven verklaring dat het uit hun projecten vrijkomende teerhoudend asfalt thermisch is gereinigd en dat zij daarmee invulling geven aan circulair ketenbeheer en een vermindering van de CO2-uitstoot.

Circulair ketenbeheer asfalt

Economie en ecologie

Door een speciaal ontwikkeld thermisch reinigingsprocedé voor teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) bij zeer hoge temperatuur, is Reko als enige bedrijf in staat om steenachtig teer- of bitumen houdend afval te verwerken tot hoogwaardige grondstoffen. Deze worden geleverd in de vorm van schone, gecertificeerde eindproducten, zoals zand, grind, vulstoffen en gips. Voor asfalt-, beton-, grond-, weg-, en waterbouwbedrijven vormen deze producten een economisch én ecologisch voordelig alternatief. De eindproducten van Reko worden tegen concurrerende prijzen aangeboden, waardoor de druk op natuurlijke grondstoffen wordt verlaagd. Bovendien komt er tijdens het reinigingsprocedé veel warmte vrij, die wordt ingezet voor de opwekking van elektriciteit en levering van warmte voor stadsverwarming.

Wij hebben het Fraunhofer-instituut onderzoek laten doen naar de duurzaamheidsaspecten van ons verwerkingsproces. Het rapport treft u hier aan. Een onderbouwing voor de CO2- emissiereductie hebben wij.