REKO geeft voorlichting aan MBO studenten

30.06.2014
|
Comments off
|

Recycling Kombinatie REKO geeft voorlichting aan groep MBO studenten over “Urban Mining” en het sluiten van “Kringlopen”

Op 20 juni jl. bezochten 25 studenten bouwkunde van het ROC van Twente de locatie van REKO te Rotterdam.

Uitvoerig is er stil gestaan bij het huidige programma van de overheid, VANG, Van Afval Naar Grondstof.

Minerale afvalstromen vanuit de sloop van wegen en gebouwen (Urban Mining) worden bij REKO omgevormd tot grondstoffen voor de wegenbouw, asfalt- en betonmortel industrie.

In het bijzonder is er stil gestaan bij het thermisch reinigen van kankerverwekkend teerhoudend asfalt en dakleer. Deze stroom materialen wordt op een zeer hoogwaardige wijze ontdaan van alle schadelijke stoffen en zo omgevormd tot een reeks ECO producten (zand, granulaat en vulstof) die één op één primaire grondstoffen in de productie van asfalt en betonmortel kunnen vervangen. De eerste kringloopinitiatieven hebben vanuit deze achtergrond hun weg naar de markt gevonden.

Veder is er uitvoerig ingegaan op het nuttig omzetten van de vrijgekomen warmte, die middels een stoomcyclus omgezet wordt in 5 MW energie. Zo is REKO zelfvoorzienend in het produceren van haar eigen elektriciteit en is men leverancier voor diverse bedrijven in haar nabije omgeving.

Door het verzorgen van deze voorlichtingsbijeenkomsten wil REKO een bijdrage leveren aan educatie van jonge mensen. Dit met als doel mensen bewust te maken van hun handelen en jongeren te laten zien dat ook met een technisch beroep een bijdrage gegeven kan worden aan een beter milieu. Zo hopen we ook met deze jongeren een juiste Recycling Kombinatie te kunnen maken.

Indien uw opleiding ook interesse heeft in een rondleiding dan kunt u contact opnemen met de heer R. van Pelt (010-4724080).

Comments are closed.