REKO tekent Convenant met Vlaamse overheid

10.04.2018
|
Comments off
|

Unieke afspraak voor duurzame verwerking van teerhoudend asfalt in Vlaanderen.

Op 12 maart heeft Recycling Kombinatie Reko B.V. en de twee andere thermische reinigers ATM en Theo Pouw samen met Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) het Convenant “Thermische behandeling van teerhoudend asfaltpuin uit infrastructuurwerken, wegenbouw en -onderhoud in Vlaanderen” ondertekend. Dit is het gevolg van de strengere wetgeving met betrekking tot teerhoudend asfalt (TAG) waarmee de toepassing van teerhoudende asfaltgranulaten vermengd met cement in funderingen in België niet meer toegelaten zijn vanaf 1 mei 2019. Per 1 januari 2018 werd deze toepassing door het AWV al niet meer in standaard bestekken opgenomen.
De ondertekening van dit Vlaamse Convenant getuigt van vertrouwen in de thermische recyclinginstallaties en de wijze waarop dit gedaan wordt.

Mevrouw Henny De Baets, administrateur-Generaal van de OVAM, en Tom Roelants, administrateur-Generaal van het AWV, beiden bij de ondertekening in Mechelen aanwezig, waren zeer opgetogen over het gesloten Convenant. De Vlaamse agentschappen hebben een bewuste keuze gemaakt “voor materiaal bewust bouwen” aldus mevrouw De Baets en “om teerhoudend asfalt definitief uit te keten te willen halen” voegde de heer Roelants hier aan toe. In de Vlarema van 23 februari 2017 is nog een specifiek reglement opgenomen aangaande de tussenopslag.
De Vlaamse agentschappen gaan voor 100% zekerheid en willen bewezen zien worden dat het aangeleverde TAG daadwerkelijk thermisch gereinigd is. In artikel 3.4 staat “De verwerkende installaties verbinden zich ertoe spontaan een certificaat van thermische reiniging van het door hen geaccepteerde teerhoudend materiaal te verstrekken aan de opdrachtgever en ontdoener” met daarbij alle overige administratieve verplichtingen. Daarnaast dient de inzameling, opslag en overbrenging van TAG enkel via COPRO- of gelijkwaardige gecertificeerde tussenopslag plaats te vinden. AWV heeft conform het Convenant recht om op onaangekondigde momenten monsters van het gereinigde materiaal te mogen nemen en vast te stellen of het materiaal daadwerkelijk vrij is van teer. Het Vlaamse Convenant gaat hiermee weer een stap verder dan het eind 2017 aangescherpte Nederlandse Convenant en wordt dan ook door het Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt als inspiratie voor Nederland gezien. Een mooie samenwerking tussen de Vlaamse overheid en Nederlandse bedrijven.

Download: Convenant teerhoudend asfalt OVAM – AWV.pdf

Comments are closed.