Reko steeds meer actief in het buitenland!

9.09.2016
|
Comments off
|

Reko steeds meer actief in het buitenland!

Ook de Duitse overheden streven steeds meer naar thermisch reinigen van teerhoudende wegverhardingen. Mede hierdoor heeft Reko de opdracht gekregen om een grote hoeveelheid teerhoudende fundatie thermisch te verwerken wat afkomstig is uit het overblijvende gedeelte van de oude rijksweg A4 omgeving Kerpen (D). Rijksweg A4 is namelijk omgelegd vanwege uitbreiding van de bruinkool afgravingen.
Het te ontgraven materiaal wordt per vrachtwagen opgeladen en vervoerd naar een overslagplaats, alwaar het wordt verladen in schepen en getransporteerd naar Rotterdam. Hiermee wordt het wegtransport zoveel als mogelijk geminimaliseerd. Op onze locatie In Rotterdam wordt het thermisch gereinigd om hieruit nieuwe eco-granulaten te produceren, welke ingezet kunnen worden in de asfalt- en betonindustrie.

Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen verschillende overheden en buitenlandse en binnenlandse bedrijven.

001

VAN AFVAL TOT GRONDSTOF!

SAMEN MET U DE JUISTE RECYCLING KOMBINATIE

Comments are closed.