Producten 2de leven

Producten 2de leven

Gestimuleerd door het programma Duurzaam Inkopen, waarmee de overheid zich tot doel heeft gesteld om rekening te houden met milieu- en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces, heeft Van Dijk Beton enkele jaren geleden kritisch naar zichzelf gekeken. Op het gebied van grondstoffen bleken mogelijkheden tot verbetering te liggen. Door gebruik te maken van gerecyclede ECO materialen, afkomstig uit thermische reiniging van  teerhoudend asfaltgranulaat, wordt  uitputting van winplaatsen tegengegaan, tevens wordt door de kortere afstanden de uitstoot van broeikasgassen beperkt. Het eindproduct is daarnaast ook nog eens 100% recyclebaar.

producten_2e_leven_001

Vanaf de zomer van 2009 produceert Van Dijk Beton diverse betonproducten, waaronder ondergrondse containers, elementen t.b.v. de inrichting van begraafplaatsen alsmede keerwanden met 100% zand– en grindvervanging.
SGS Intron heeft inzake de gevolgen van bovengenoemde veranderingsprocessen bij Van Dijk Beton vanaf 2009 tot eind 2011 LCA-onderzoeken gedaan naar de verbetering van de milieuprestatie van de betreffende met ECO-materialen geproduceerde betonproducten. Daarbij worden de aan broeikaseffect en luchtkwaliteit gerelateerde milieu-indicatoren gekwantificeerd.

producten_2e_leven_002

In het eindrapport van oktober 2011 wordt door SGS Intron gemeld dat door de met ECO-materialen geproduceerde betonproducten een broeikaseffect-reductie wordt gerealiseerd van  17 tot 38 % en een verlaging van de aan luchtkwaliteit gerelateerde milieubelasting  van 38 tot 45 %, dit ten opzichte van het conventionele concept.

producten_2e_leven_003