Nieuws

Onderzoek van het Fraunhofer-Instituut toont aan:

Onderzoek van het Fraunhofer-Instituut toont aan:

Onderzoek van het Fraunhofer-Instituut toont aan dat thermische reiniging van teerhoudend asfalt aanzienlijke ecologische voordelen geeft en een forse CO2 besparing oplevert. Klik hier om het rapport te lezen.

REKO tekent Convenant met Vlaamse overheid

Unieke afspraak voor duurzame verwerking van teerhoudend asfalt in Vlaanderen.

Op 12 maart heeft Recycling Kombinatie Reko B.V. en de twee andere thermische reinigers ATM en Theo Pouw samen met Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) het Convenant “Thermische behandeling van teerhoudend asfaltpuin uit infrastructuurwerken, wegenbouw en -onderhoud in Vlaanderen” ondertekend. Dit is het gevolg van de strengere wetgeving met betrekking tot teerhoudend asfalt (TAG) waarmee de toepassing van teerhoudende asfaltgranulaten vermengd met cement in funderingen in België niet meer toegelaten zijn vanaf 1 mei 2019. Per 1 januari 2018 werd deze toepassing door het AWV al niet meer in standaard bestekken opgenomen.
De ondertekening van dit Vlaamse Convenant getuigt van vertrouwen in de thermische recyclinginstallaties en de wijze waarop dit gedaan wordt.

Mevrouw Henny De Baets, administrateur-Generaal van de OVAM, en Tom Roelants, administrateur-Generaal van het AWV, beiden bij de ondertekening in Mechelen aanwezig, waren zeer opgetogen over het gesloten Convenant. De Vlaamse agentschappen hebben een bewuste keuze gemaakt “voor materiaal bewust bouwen” aldus mevrouw De Baets en “om teerhoudend asfalt definitief uit te keten te willen halen” voegde de heer Roelants hier aan toe. In de Vlarema van 23 februari 2017 is nog een specifiek reglement opgenomen aangaande de tussenopslag.
De Vlaamse agentschappen gaan voor 100% zekerheid en willen bewezen zien worden dat het aangeleverde TAG daadwerkelijk thermisch gereinigd is. In artikel 3.4 staat “De verwerkende installaties verbinden zich ertoe spontaan een certificaat van thermische reiniging van het door hen geaccepteerde teerhoudend materiaal te verstrekken aan de opdrachtgever en ontdoener” met daarbij alle overige administratieve verplichtingen. Daarnaast dient de inzameling, opslag en overbrenging van TAG enkel via COPRO- of gelijkwaardige gecertificeerde tussenopslag plaats te vinden. AWV heeft conform het Convenant recht om op onaangekondigde momenten monsters van het gereinigde materiaal te mogen nemen en vast te stellen of het materiaal daadwerkelijk vrij is van teer. Het Vlaamse Convenant gaat hiermee weer een stap verder dan het eind 2017 aangescherpte Nederlandse Convenant en wordt dan ook door het Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt als inspiratie voor Nederland gezien.
Een mooie samenwerking tussen de Vlaamse overheid en Nederlandse bedrijven.

IFAT resources. innovations. solutions.

IFAT

14 t/m 18 mei 2018

Wij zijn erbij!
Bezoek ons op onze stand in München.

Hal B4, stand 515

Wilt u een afspraak maken?
Stuur ons dan een e-mail of bel.

www.ifat.de

Stientje van Veldhoven van D66 brengt een werkbezoek aan Recycling Kombinatie REKO te Rotterdam.

Op maandag 16 oktober jl. heeft, toen nog, tweede kamer lid Stientje van Veldhoven van D66 een werkbezoek gebracht aan Recycling Kombinatie REKO te Rotterdam. Dit bezoek was georganiseerd in samenwerking met de branchevereniging BRBS Recycling.

Na de presentatie van de BRBS, waarin ze werd geïnformeerd over de diverse stakeholders in de afval- en recyclingmarkt en hoe deze de wijze van verwerking van afval kunnen beïnvloeden, heeft REKO een presentatie gegeven. In deze presentatie heeft REKO duidelijk kunnen maken hoe teerhoudend asfalt in de thermische reinigingsinstallatie ontdaan wordt van de hierin aanwezige schadelijke teercomponent en de bij dit proces vrijkomende energie wordt omgezet in elektriciteit. Daarnaast werd uitleg gegeven over de Nederlandse zand- en grindbehoefte voor de bouwindustrie en de hiervoor benodigde import van zand en grind uit het buitenland. Door i.p.v. schoon zand en grind uit bijvoorbeeld Duitsland te importeren kan ook teerhoudend asfalt worden geïmporteerd, wat vervolgens thermisch gereinigd wordt tot schoon zand en grind. Hiermee wordt het storten van teerhoudend asfalt in Duitsland voorkomen en de import van zand en grind voor een vrijwel gelijke hoeveelheid verminderd. Een prachtig praktijkvoorbeeld van circulaire economie en één van de voorbeelden van Nederland als “Circulaire Hotspot”, waardoor Nederland minder afhankelijk wordt van grondstoffen uit het buitenland.

Aansluitend aan de presentaties van de BRBS en REKO is een rondleiding gegeven over het 28 hectare grote bedrijfsterrein van REKO. Tijdens deze rondleiding werd het toenmalige kamerlid van Veldhoven (tegenwoordig de nieuwe Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat) overweldigd door het enorme bedrijfsterrein met haar grote volumes. Ze was erg onder de indruk van de diverse in de praktijk functionerende technologieën en de mogelijkheden om uit afval weer nieuwe hoogwaardige grondstoffen te maken.

VAN AFVAL TOT GRONDSTOF!

SAMEN MET U DE JUISTE RECYCLING KOMBINATIE

1 2 3 ... 7 Next page ›