Modulo Milieustraten bespaart grondstoffen...

15.10.2014
|
Comments off
|

Modulo Milieustraten bespaart grondstoffen door gebruik van ECO-granulaat van Recycling Kombinatie REKO.

Modulo zet een volgende belangrijke stap naar de duurzame, groene economie door bij de productie van betonelementen, zand en grind door 100% gereinigd ECO-zand en ECO-granulaat te vervangen. ECO zand en ECO granulaat komen beschikbaar uit het thermisch reinigen van teerhoudend asfalt. Dit resulteert in een significante grondstoffenbesparing en betekent een wezenlijke bijdrage aan de circulaire economie. Naast flexibiliteit en hergebruikmogelijkheden, dat al onderdeel is van het Modulo-concept, bestaat de modulaire milieustraat dan voor meer dan 80% uit ECO-granulaat.

modulo

Voor de productie van beton worden door veel fabrikanten hoofdzakelijk primaire grondstoffen gebruikt, te weten zand en grind. Deze worden, wegens uitputting van winplaatsen in eigen land, uit steeds verder afgelegen vindplaatsen naar ons land getransporteerd. Behalve uitputting van eindige voorraden, is aantasting van het landschap, opwarming van de aarde en verlaagde luchtkwaliteit een gevolg van winning van primaire grondstoffen.

Ook hergebruik ECO-granulaten
Het beton wordt in de afdankfase gebroken en de materialen worden na sortering weer gebruikt voor opwerken naar nieuwe grondstoffen, waarbij de ECO-granulaten opnieuw als grondstof voor betonproducten worden gebruikt.

Pluspunten:
– Gemeenten worden geholpen bij het behalen van hun circulaire inkoopdoelstellingen
– voorkomen van landschapsaantasting door 100% zand en grind vervanging door ecogranulaten
– forse reductie van broeikasgassen door minder transport
– betonproducten van hogere en constantere kwaliteit door secundaire grondstoffen
– hoogwaardig hergebruik van (sloop) afval stromen
– de ECO-granulaten kunnen ook weer worden hergebruikt
– duurzaam is niet duurder

Modulo milieustraten: Innovatief, Modulair, Circulair
De milieustraat neemt in en geeft door. De milieustraat is daarom ook veel meer dan een milieuvriendelijke plek om afval te dumpen. Het is een conversiepunt. Een circulatiepunt waar mensen spullen en materiaal nieuwe gebruiksmogelijkheden geven. Uit het oude groeit het nieuwe. Daarom wil Modulo van de milieustraat een sympathieke, uitnodigende plek maken waar mensen betrokken worden bij de natuurlijke cyclus van afval, hergebruik en creatie. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid.

logos

VAN AFVAL TOT GRONDSTOF! SAMEN MET U DE JUISTE RECYCLING KOMBINATIE

Comments are closed.