Missie

Missie

Reko wil een duurzame bijdrage leveren aan de maatschappij. Dat doen wij door op een transparante, milieuvriendelijke, duurzame en innovatieve wijze invulling te geven aan de circulaire bouwgrondstoffen keten. Reko zet hierbij in op het hoogst haalbare door te investeren in moderne productiemiddelen en bestaande processen continu te innoveren.  Alles met de doelstelling om minerale afvalstoffen voor 100 procent te recyclen tot hoogwaardige grondstoffen voor o.a. toepassing in de asfaltindustrie, betonindustrie en de grond-, weg-, en waterbouw.

Missie

Op deze wijze geven wij waardevolle materialen steeds weer een plek in de productieketen; een cirkel die niet stopt.

Onze kernwaarden hierbij zijn betrouwbaarheid, kwaliteit, continuïteit en ondernemerschap.