Vondelingenplaat

Vondelingenplaat

Sinds 2000 is Reko gevestigd op de Vondelingenplaat bij Rotterdam. Deze locatie ligt strategisch in het hart van de mainport Rotterdam en is zowel over weg als over het water zeer goed bereikbaar.

Vondelingenplaat

De grootste vergunde geïntegreerde verwerkingslocatie van Nederland voor minerale afvalstoffen.
Op het 33 hectare grote terrein vindt u onze drie hoofdactiviteiten: een breekinstallatie voor de productie van granulaten, een thermische reinigingsinstallatie voor het reinigen van teerhoudend asfalt (TAG) en een WKK-installatie voor het opwekken van elektriciteit uit restwarmte. De steenbreker en de thermische reinigingsinstallatie behoren tot de grootste in hun soort.

VondelingenplaatGrote capaciteit
De capaciteit van deze locatie is indrukwekkend. De maximale vergunde voorraad aan materialen is 5,25 miljoen ton. Hiermee kunnen wij aan nagenoeg alle logistieke vraagstukken invulling geven. De steenbreker heeft een capaciteit van 1,75 miljoen ton per jaar. De thermische reinigingsinstallatie, welke in 2006 in bedrijf is gegaan, heeft een reinigingscapaciteit van maar liefst 750.000 ton per jaar. Dankzij de aanwezige laad- en loswal, met een lengte van 530 meter, is het zowel voor zee- als binnenvaartschepen mogelijk granulaten en andere materialen te laden en te lossen. De WKK-installatie kan 5 MW per uur aan elektriciteit produceren en voorziet naast onze eigen behoefte ook diverse bedrijven in onze nabije omgeving van groene stroom.

Asfaltcentrale
Op de locatie Vondelingenplaat is ook een asfaltcentrale aanwezig (APRR) voor de productie van warm asfalt ten behoeve van de wegenbouw. Deze centrale maakt diverse soorten asfalt. Door de aanwezigheid van deze centrale kunnen enorme milieu hygiënische voordelen worden behaald. Dit omdat Reko diverse granulaten produceert die rechtstreeks kunnen worden toegepast bij de productie van nieuw asfalt. Zo kan het zijn dat wat vandaag bij Reko als teerhoudend asfalt is aangeleverd reeds de volgende dag is gereinigd en toegepast in nieuw asfalt. Dit alles met gebruikmaking van de elektriciteit die uit dit oude asfalt wordt opgewekt. Dus ook voor APRR geldt “van Afval tot Grondstof; samen met u de juiste recycling kombinatie”.