Activiteiten

Activiteiten

Activiteiten

Thermisch reinigen TAG
Thermisch reinigen van teerhoudend asfalt (TAG) en verontreinigd bouw- en sloopafval met teerachtige producten (PAK’s en/of olie) op de locatie Vondelingenplaat Rotterdam.

Thermisch reinigen dakleer/roofing
Teerhoudend en/of bitumen dakleer/roofing komt vrij bij de sloop van voornamelijk platte daken. Door de hoge calorische waarde is het een prima secundaire brandstof om de hoeveelheid gas, dus ook CO2 uitstoot te reduceren.

Breekinstallaties
Het breken van steenachtig bouw- en sloopafval in diverse gradaties op onze locatie Vondelingenplaat Rotterdam.

Op- en overslag
Reko beschikt over zeer uitgebreide vergunningen voor uiteenlopende producten die wij eventueel tijdelijk in opslag kunnen nemen. Onze locatie ligt aan ruim vaarwater en is voorzien van een kade met goede laad- en losmogelijkheden. Dit maakt Reko optimaal geschikt voor grootschalige op- en overslag.

Transport
Reko vervoert jaarlijks met eigen vervoer, van en naar iedere gewenste locatie, miljoenen tonnen steenachtige materialen.

ECO granulaat & ECO filler
Bij het thermisch reinigen van teerhoudend asfalt komen de van origine in het asfalt gebruikte materialen vrij. Dit zijn o.a. ECO granulaat en ECO filler. Deze materialen zijn schoon en kunnen worden toegepast als hoogwaardige (kostenbesparende) vervangers van reguliere materialen in de asfalt- en betonindustrie.

Granulaten
Het leveren van hoogwaardige secundaire bouwstoffen waaronder betongranulaat, menggranulaat en hydraulisch menggranulaat in diverse fracties voor toepassingen in de grond–, weg– en waterbouw.

Gips
De rookgassen uit de thermische reinigingsinstallatie gaan door een zeer geavanceerde rookgas reinigingsinstallatie. In deze installatie wordt ondermeer zwaveloxide, middels een wassing met kalk, omgezet in gips. Dit gips wordt weer ingezet in o.a. de productie van anhydrieth vloeivloeren.