Duurzaam inkopen wegen

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft criteria opgesteld t.a.v. het duurzaam inkopen van Wegen. Op bladzijde 11 kunt u de zienswijze van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu lezen waarbij zij het thermisch reinigen van teerhoudend asfalt bij een thermische verwerkingsinstallatie in Nederland als minimumeis voorschrijven. In de bijgevoegde PDF kunt u het volledige document downloaden.