Grond reiniging

Grond reiniging

Naast teerhoudend asfalt is de thermische reinigingsinstallatie ook in staat om grond te reinigen die is verontreinigd met organische producten zoals teer, olie, benzine, etc. In de thermische reiniger wordt de verontreinigde grond verhit tot circa 600 à 850 graden Celsius, waarbij alle verontreinigingen verbranden (zie paragraaf TAG reiniging voor een procesbeschrijving en de werking van de installatie). De overblijvende minerale fractie kan dan worden hergebruikt als gereinigde grond of (gedeeltelijk) worden ingezet als bouwstof voor de asfalt- en betonindustrie.

Download Certificaat grond reiniging.
Download Iso 9001 tbv grond.

Grond Reiniging

Grond Reiniging