Dakleer/Roofing

Dakleer/Roofing

Naast teerhoudend asfalt verwerkt  Recycling Kombinatie REKO B.V. ook teermastiek en dakleer/roofing op een hoogwaardige CO2 besparende wijze. Hierbij worden teermastiek en dakleer omgevormd tot hoogwaardig ECO zand en ECO Filler dat weer kan worden toegepast in de asfalt- en betonindustrie. Daarnaast wordt alle vrijkomende warmte omgezet in elektriciteit die wordt geleverd aan derden. Kortom een zeer hoogwaardige verwerking van teermastiek en dakleer voor een verantwoord acceptatietarief.

Roofin

Teermastiek, zoals dakleer/roofing in de volksmond ook wel genoemd wordt, is in veel gevallen in hoge mate verontreinigd met polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). In de thermische reinigingsinstallatie worden deze PAK’s volledig vernietigd door verbranding bij hoge temperatuur. De bij dit verbrandingsproces vrijkomende hete rookgassen worden eerst benut om stoom en elektriciteit op te wekken en worden daarna door een geavanceerd rookgasreinigingsysteem geleid alvorens in de atmosfeer te worden afgevoerd. Het Reko rookgasreinigingsysteem is vergelijkbaar met dat van een moderne AVI, met dit verschil dat bij Reko alle minerale componenten als gecertificeerd product ten behoeve van de asfalt en/of betonindustrie worden teruggewonnen. De in het teermastiek en dakleer aanwezige hoge calorische waarde geeft tevens een aanzienlijke besparing op het verbruik van aardgas dat nodig is voor de thermische reiniging van asfalt. Dus naast besparing op grondstoffen draagt deze vorm van verwerking ook bij aan de CO2 emissiereductie en kan dan ook met recht hoogwaardig worden genoemd.